Högsommar och torka. 


Just nu har vi ett paketerbjudande på trädgårdskonsultation. Paketet innehåller trädgårdsrådgivning, förslag på lämpliga växtval samt en enkel layoutskiss. Konsultationen kan ges på distans via e-mail eller mobilsamtal/Facetime. 

Pris *1 225 kronor (ord pris 1 500 kronor). 

Trädgårdskonsultation med tomtbesök inom Stockholm 2 990 kronor. Max tre timmar inklusive restid. Se mer detaljerad information nedan.

Välkommen! 


Högsommar trädgården, ställ krukorna i skuggan och se till att vattna ofta och införskaffa gärna ett bevattningssystem till rabatterna.
Högsommar trädgården, ställ krukorna i skuggan och se till att vattna ofta och införskaffa gärna ett bevattningssystem till rabatterna.

Vi designar och gestaltar trädgårdar, vi skapar gröna rum oavsett storlek, inget är omöjligt! Vi tar oss an allt ifrån balkonger och radhustäppor till villaträdgårdar, BRF-ytor, takterrasser mm. Vidare erbjuder vi styling inför hus- och lägenhetsförsäljningar. 

Högtider och olika säsonger: Vi gör blomarrangemang i kruka och växtdekorationer till jul, bröllop, dop och begravningar etc.

För media: PR-event/press releaser, filminspelningar, reklamfotograferingar eller företagsevent. 

Börja med att boka en konsultation i online formuläret nedan.

Vårt erbjudande, se vad som passar just dig.

Trädgårdsdesign

 • Ritning av villaträdgård med nyproducerad fastighet
 • Re-design av befintligt villaträdgård eller uterum
 • Design av BRF-trädgårdar, innergårdar, balkonger, takterrasser, växtväggar etc
 • Design av tematrädgårdar t ex vid utställningar, filminspelningar och event

Exempel på ritningar

Situationsplan: Nuvarande tomtritning vilken fungerar som underlag för kommande ritningar, kunden beställer den från Stadsbyggnadskontoret eller via sin kommun inför konsultationen.

Idéutkast: Konsultationen följs vid förfrågan upp via e-mail med ett idéutkast på de föreslagna funktionsåtgärder som t ex byggnationer, konstruktioner och nyplanteringar. Även bildexempel på ett urval karaktärsväxter med anpassning till zon, placering på tomten, jordmån, estetik etc. Gäller ej distanskonsultation över FaceTime.

Moodboard: Inspirationskollage med temabilder på relevanta miljöer, trädgårdsmöbler, funktioner, växtbilder, rabatter, gångar, uteplatser etc. Beställs i regel efter en konsultation.

Markplaneringsplan: Ritas inför anläggning t ex vid nyproducerade fastigheter och ges till anläggaren/markentréprenören i ett tidigt planeringsskede. Detta sparar mycket tid och kan förhindra ev fördyrande misstag inför slutanläggningen. Skissen är skalenlig med den aktuella situationsplanen som underlag. Ritningen baseras illustrationsplanen och den blivande trädgårdsgestaltning, varför en funktionsplan krävs (se nedan)

Markplaneringsplanen visar tomtens olika ytor och funktioner som t ex:

• Korrekt nivåplanering, + / - eller behåll nuvarande 

• Utgrävning på rätt placering för trä och buskar, pool etc

• Förberedelse av undermaterial som t ex rabatter, gräsmatta, gångar, murar och uteplatser

• Placering av utdragna tomrör till belysning

• Befintliga stenar/klippor, buskar och träd och byggnader markeras för att sparas eller tas bort

Funktionsplan: Syftar till att inspirera och beställs i regel efter en besökskonsultation. Funktionsplanen illustrerar trädgårdens övergripande struktur, funktioner och formspråk. Detta är en förenklad men skalenlig trädgårdsskiss som utgår ifrån byggnadernas placeringar och tomtens förutsättningar som t ex läge, grannar, befintliga träd, insynsskydd, rabatter, höjdskillnader etc. Inga exakta mått på byggnationer, rabatter, nivåer/lutningar, hårda materialval, växtlistor etc 

Växtplan: Planteringsritningar i färg med träd, buskar och rabatter. Illustrerar och redogör för antalet växter/sort, blomningstider, höjd och skötselråd inkl växtlista med svenska och vetenskapliga namn. Bildreferenser för varje växt.

Illustrationsplan, trädgårdsritning: Detaljerad skalenlig ritning i färg som illustrerar växtplaceringar, byggnationer, gångar, umgängesytor mm. Växtplan och byggmaterial inkluderas.

Konstruktionsritningar: Design av spaljé, pergola, carport, insynsskydd, planteringsskärl mm

Fasadritning eller axonometri vid behov: Perspektivillustrationer som visar valda delar i trädgården t ex förhållandet mellan byggnationer och planteringar sedda framifrån och från sidan

*Anläggning

 • Nyplanteringar av rabatter, häckar, träd, buskar samt anläggning av gräsmatta
 • Plantering av säsongsarrangemang i kruka och övriga planteringskärl
 • Odlingar i pallkrage, växtvägg och övriga planteringskärl

*I nära samarbete med lokala trädgårdsanläggare erbjuder vi anläggningsarbeten som exempelvis stenarbeten och byggnadskonstruktioner

Skötsel

 • Höst- och vårskötsel erbjuds våra kontrakterade kunder, nya kunder i mån av tid. Ring gärna direkt för snabbast respons eller beskriv ditt ärende i formuläret nedan
 • Skötsel och förvaltning på årsbasis, gäller befintliga kunder
 • Beskärning av buskar och mindre träd, större träd i samarbete med arborist
 • Sjukdomsdiagnostisering av växter i samarbete med hortonom alt trädgårdsmästare

  Exteriör inredning

  • Styling med växter inför husförsäljning, bostadsrätt eller annan fastighet
  • Styling med konstverk t ex skulpturer eller fontäner
  • Ljussättning av tomten t ex träd, buskar, rabatter, skulpturer och gångar
  • Möblering av sällskapsytor t ex på takterrasser, balkonger, altaner, växthus och i bersåer
  • Säsongsarrangemang i planteringskärl för privat och offentlig miljö

  KONSULTATION MED TOMTBESÖK ELLER PÅ DISTANS

  • Konsultation med tomtbesök på max tre timmar inkl restid inom Stockholm Stad, för övriga områden ges offert vid förfrågan. Observera att du som kund själv antecknar vad som föreslås under konsultationen betr funktioner och växtval. På plats görs en ruff idéskiss som illustrerar funktioner och/eller placering av rabatter, byggnader, belysning etc. 
  • Konsultationen föregås av att tomtägaren dels fyllt i en checklista som mailats från oss och dels tillhandahåller en aktuell tomtritning eller situationsplan (den kan beställas från Stadsbyggnadskontoret) vilka kommer att fungera som diskussionsunderlag vid besöket. 
  • Besöket följs vid förfrågan upp med ett idéutkast (se information ovan) på de föreslagna funktionsåtgärder som t ex byggnationer, konstruktioner och nyplanteringar. Även med bildexempel på ett urval lämpliga karaktärsväxter med anpassning till zon, placering på tomten, jordmån, estetik etc.
  • Boka tid online, fast pris *2 450 kr (ord 2 990 kronor) eller ring oss. Kostnaden dras av vid upprättat ritningskontrakt. *15% nykundsrabatt.
  • Distanskonsultation via e-mail, gäller även utanför Stockholm och Sverige. 
  • Konsultationen föregås av att kunden dels e-postat aktuella fotografier på nuvarande situation, fyllt i en checklista som mailats från oss och dels tillhandahåller en aktuell tomtritning eller situationsplan. Förslag (ruff skiss) på funktionsåtgärder som t ex byggnationer, konstruktioner och nyplanteringar mailas tillbaka. Även exempel på ett urval lämpliga karaktärsväxter med anpassning till zon, placering på tomten, jordmån, estetik etc.
  • Boka tid online nedan eller ring oss, fast pris 1 500 kronor. Kostnaden dras av vid upprättat ritningskontrakt.
  • Konsultation via mobilsamtal och FaceTime, gäller i hela landet. Tillsammans går vi igenom den aktuella platsen som filmas av kunden i realtid. Kunden för själv anteckningar under rådgivningen. Max 30 minuters konsultation som bokas online, fast pris 550 kronor. Kostnaden dras av vid upprättat ritningskontrakt.

  Onlinebokning

  Boka en trädgårdskonsultation på distans eller via tomtbesök. 

  Observera att eventuell avbokning måste göras per telefonsamtal eller sms och minst 24 timmar innan avtalad tid för att du ska slippa bli debiterad fullt pris.